Najciekawsze wydarzenia z 700 lat historii jednej z największej rezydencji obronnych w dolinie Dunajca i Popradu. Średniowieczny zamek był siedzibą jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów naszego kraju Leliwitów Melsztyńskich. Rządzili na nim panowie angażujący się w walki religijne, a każdy inaczej zapisał się na kartach historii. Było to miejsce przyjazne rycerzom krzyża, którzy stąd wyruszali nawracać niewiernych na Wschodzie. Zapraszamy do posłuchania podań o znamienitych lokatorach dóbr zamkowych, przyprawionych legendami o wielkim księciu Podola.

Posłuchaj opowieści o zamku w Melsztynie

 

 

 

 

Oferta produkcji filmowych

Realizujemy:
- materiały filmowe o tematyce historycznej,
- filmy promocyjne,
- filmowe materiały informacyjne,
- audioprzewodniki.
Pracujemy także z użyciem dronów.
Współpracujemy z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi.
Firma powstała 10 lat temu z pragnienia tworzenia historii kreślonych słowem
i obrazem. Od tego czasu łączymy tradycję
z wyobraźnią na zakręcie technologii.

Audioprzewodniki

i audiobooki

Zajmujemy się tworzeniem materiałów dźwiękowych – audycji specjalistycznych wykorzystywanych zazwyczaj w turystyce
i promocji. Audioprzewodniki to materiały dźwiękowe, które odtwarzane z telefonu lub innego urządzenia umożliwiają samodzielne zwiedzanie opracowanych miejsc: zabytków lub tras tematycznych z ciekawym komentarzem.
Nagrywamy również wersje dźwiękowe książek oraz prezentacji szkoleniowych o charakterze audiobooków.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

MAREKKOŁDRAS.PL

  • Realizacja materiałów filmowych
    o tematyce historycznej
  • Produkcja audioprzewodników
  • Realizacja filmów promocyjnych
  • Realizacja audiobooków

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417