Festiwal historyczny - Pierwsze Wici w Mokrzeskach -  zorganizowany przez Drużynę Najemną Rujewit, a szczególnie Jerzego Kielana. W ramach tego przedsięwzięcia w okolicy Brzeska powstał obóz wczesnośredniowieczny.