Nowa instalacja do utylizacji osadów na terenie oczyszczalni ścieków Tarnowskich Wodociągów. Powoduje ograniczenie zapachów nieprzyjemnych dla nosa, zmniejszenie ilości osadów i ich uciążliwości dla środowiska. Wykorzystuje biogaz, powstający w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej. Termiczna hydroliza osadów jest prowadzona w oparciu o innowacyjną norweską technologię.