Franz Xaver Messerschmidt - rzeźbiarz za życia uznawany za trudnego w obyciu ekscentryka, któremu przypisywano choroby psychiczne, a nawet nawiedzenie. Czym była jego sztuka? Terapią, formą praktyki ezoterycznej czy uosobieniem katalogu charakterów. Opowieść na kanwie eksponatów pochodzących ze Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, zaprezentowanych w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie Skarby baroku.