Materiał powstał w związku z wystawą twórczości Ryszarda Kołdrasa w bibliotece Akademii Górniczo-Hutniczej w czerwcu 2016 r. Obrazy pokazywane na wystawie to głównie sceny symboliczne, pejzaże, martwe natury, sceny związane z przeszłością, a także akty i portrety. Ryszard Kołdras urodzony w 1955 roku rysował, malował i rzeźbił od dziecka. W roku 1980 ukończył Wydział Górniczy AGH. W rok później rozpoczął pracę w Kopalni Soli w Bochni, która stała się jego wielką pasją. Zaczynał jako inżynier do spraw wentylacji, potem był kolejno kierownikiem robót górniczych, starszym inspektorem do spraw nadzoru inwestycyjnego i rozliczania robót likwidacyjnych. Następnie wygrał konkurs na dyrektora. Pełniąc tę funkcję doprowadził do utworzenia Uzdrowiska Kopalni Soli Bochnia, zakończenia generalnego remontu szybu Sutoris i przystosowania podziemnych wyrobisk dla prowadzenia ruchu turystycznego. Pod ziemią odbywały się także wydarzenia kulturalne, kilka spektakli teatralnych zrealizowała tu Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika.