Marekkołdras.pl zrealizował kilka filmów poświęconych artystom. Były wśród nich materiały „Zaraz wracam” o Zbigniewie Bruno Szulcu, „Światło i mrok” o Januszu Tobim Pacewiczu czy „Przeciw wiatrakom” na temat Ryszarda Kołdrasa Dziadka z 2021 roku. Te ostatni dokument przybliża różne obszary aktywności górnika, animatora kultury, autora prac plastycznych, który zginął w wypadku w 1997 roku. Ryszard Kołdras, urodzony w 1955 roku absolwent Wydziału Górniczego krakowskiej AGH. Po studiach rozpoczął pracę w Kopalni Soli w Bochni, która stała się jego wielką pasją. Jako dyrektor generalny Kopalni doprowadził do przystosowania podziemnych wyrobisk dla prowadzenia ruchu turystycznego, zakończenia remontu szybu Sutoris i utworzenia Uzdrowiska Kopalni Soli Bochnia. W tym czasie pod ziemią odbywało się wiele wydarzeń kulturalnych, spektakle teatralne realizowała Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika. W filmie o zmianach, jakie zachodziły wtedy w kopalni opowiadają koledzy, znajomi i przyjaciele bohatera materiału. Ponadto Ryszard Kołdras od dziecka rysował, malował i rzeźbił. O tej twórczości w filmie opowiadają historycy, historycy sztuki i kuratorzy.