Nowa instalacja do utylizacji osadów na terenie oczyszczalni ścieków Tarnowskich Wodociągów. Powoduje ograniczenie zapachów nieprzyjemnych dla nosa, zmniejszenie ilości osadów i ich uciążliwości dla środowiska. Wykorzystuje biogaz, powstający w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej. Termiczna hydroliza osadów jest prowadzona w oparciu o innowacyjną norweską technologię.

 

W związku z 1050. rocznicą chrztu Polski pojawiły się pytania, dotyczące przyjęcia chrześcijaństwa na południu ziem polskich. Według śladów onomastycznych i zabytków archeologicznych chrystianizacja mogła tu przebiegać wcześniej, przed historycznymi decyzjami Mieszka I. Film Chrześcijaństwo Południa dotyka najważniejszych przesłanek, przemawiających za tą hipotezą.Festiwal historyczny - Pierwsze Wici w Mokrzeskach -  zorganizowany przez Drużynę Najemną Rujewit, a szczególnie Jerzego Kielana. W ramach tego przedsięwzięcia w okolicy Brzeska powstał obóz wczesnośredniowieczny.