Ratownik Centrum Zdrowia Tuchów ze względu na działalność w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki bierze udział w Konkursie na Najlepszego Ratownika Medycznego Małopolski. Głosowanie w rankingu organizowanym przez Gazetę Krakowską odbywa się poprzez wypełnienie kuponów, publikowanych w tym dzienniku albo wysłanie SMS-a.

Wypełnione kupony trzeba dostarczyć do redakcji "Gazety Krakowskiej" osobiście bądź pocztą do 27 września br. Kupony z poparciem ratownika Centrum Zdrowia Tuchów można przynosić do sekretariatu zarządu. Głosujący mogą wypełniać dowolną liczbę kuponów. By zagłosować przez telefon trzeba kupić e-wydanie "Gazety Krakowskiej" przesyłając SMS - koszt to 2 zł netto. W przypadku głosowania na Łukasza Nowaka SMS o treści RATOWNIKMED.80 wysyłamy pod nr 72355.

Łukasz Nowak ma 23 lata i pomimo młodego wieku jest już od wielu lat zaangażowany w sprawy związane z ratownictwem medycznym . Udzielał się jako woluntariusz w Maltańskiej Służbie Medycznej, Pogotowiu Ratunkowym i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Jako ratownik Centrum Zdrowia Tuchów w marcu tego roku szkolił młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowując ją do właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Uczniowie uczyli się ratować ofiary wypadków i zdarzeń losowych. Podczas praktycznego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy chwalili jego umiejętności przekazywania wiedzy. Na początku kwietnia w związku ze Światowym Dniem Zdrowia przeszkolona młodzież zorganizowała happening na tuchowskim rynku, by pokazać umiejętności zdobyte podczas szkoleń.

Podobny pokaz pierwszej pomocy organizowany przez Centrum Zdrowia Tuchów poprowadził Łukasz Nowak w maju, podczas festiwalu 3MAJSIĘZDRÓW na tuchowskim rynku. Wtedy w organizacji wydarzenia polegającego na symulacji groźnego wypadku drogowego pomagali także strażacy. Podobne działania wraz z kursem pierwszej pomocy dla zainteresowanych realizowane były przez Łukasza Nowaka podczas Białej soboty w Wierzchosławicach 20 lipca oraz w czasie Święta Karpia 31 sierpnia w tej miejscowości. Gdyby choć część osób, które widziały te pokazy lub brały udziały w szkoleniach poparło Pana Łukasza ma on spore szanse w konkursie. W pierwszym dniu po zgłoszeniu zdobył bowiem większe poparcie niż ponad czterdziestu zgłoszonych wcześniej ratowników medycznych.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417