Słowacy triumfowali w Międzynarodowych Zawodów w Strzelaniu Dynamicznym Służb Mundurowych rozgrywanych w Nowym Sączu. Podczas rywalizacji w Mobilnej Strzelnicy Kontenerowej Zakładów Mechanicznych, ustawionej na rynku zwyciężył por. Milosz Halecky z Żandarmerii Wojskowej w Preszowie. Drugi był służący w tej samej jednostce ppłk. ing. Ludovit Balint, a trzeci mjr Krzysztof Gozdecki, emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej, obecnie instruktor wyszkolenia strzeleckiego Ligii Obrony Kraju w Nowym Sączu.

Impreza pod honorowym patronatem prezydenta miasta Ryszarda Nowaka posłużyła integracji środowiska mundurowego z regionu. Wśród ponad czterdziestu zawodników byli funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej w Nowym Sączu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie, Straży Miejskiej w Nowym Sączu oraz Straży Gminnej w Chełmcu. Nie zabrakło reprezentantów Zakładu Karnego w Nowym Sączu oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie. 

Zawody mogły się odbyć dzięki decyzji zarządu Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Firma użyczyła do ich rozegrania nowoczesnej mobilnej strzelnicy kontenerowej, własnej produkcji. Strzelnica, budzące niemałe zainteresowanie sądeczan stanęła na rynku już 20 września, w godzinach przedpołudniowych. Można ją było oglądać - także wewnątrz - aż do godzin przedpołudniowych 21 września. Następnie rozgrywane były zawody, a po ich zakończeniu przedstawiciele producenta demonstrowali możliwości sprzętu. Pokazywali ciągle uzupełniane wyposażenie, które pozwala na prowadzenie strzelań nie tylko do tarcz statycznych, ale również do dynamicznie się przemieszczających. Poprzez wyświetlanie sekwencji filmowych możliwe jest symulowanie realnych sytuacji. Jednocześnie w obiekcie może trenować dwóch strzelców, a jego wyposażenie pozwala na ustawianie przeszkód i przesłon, by prowadzony trening był jak najbardziej realistyczny. Uczestnicy zawodów mogli osobiście spróbować swoich sił w tych absolutnie nowych dla nich warunkach. 

Pomysłodawcami zawodów byli st. sierż. Magdalena Chochorowska oraz nadkom. Robert Tomasik, którzy od lat reprezentują Komendę Miejska Policji w Nowym Sączu na krajowych i międzynarodowych zawodach strzeleckich. W organizacji imprezy pomagali członkowie sądeckiego Klubu Strzeleckiego Krokus Wojciech Szpineter oraz Michał Mardyła. Jako sędziowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego czuwali oni nad bezpiecznym przebiegiem rywalizacji. W punktacji Mundurowego Klubu Motorowego zwyciężyli organizatorzy. Wygrała Magdalena Chochorowska, drugi był Robert Tomasik, a trzecia Iwona Olipra. Prezydenta Nowego Sącza podczas zawodów reprezentowali radny płk. Grzegorz Dobosz, który również zaangażował się w pomoc w organizacji przedsięwzięcia oraz przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Przemysław Gawłowski, który wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy. W imieniu Mundurowego Klubu Motorowego najlepszych nagrodził przewodniczący Marek Olipra.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417