Współpraca firm z uczelniami zapewnia  możliwość wykorzystania w praktyce efektów prac badawczych, wykonywanych w laboratoriach ośrodków naukowych. Jest ona także jednym z zasadniczych warunków poprawy sytuacji na rynku pracy. Podobne działania stwarzają perspektywę skorzystania z pieniędzy unijnych, ponieważ preferuje je Bruksela.  Jedną z uczelni, z którą od lat współpracują Zakłady Mechaniczne w Tarnowie jest Wojskowa Akademia Techniczna. Dlatego przedstawiciele zarządu spółki uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego uczelni.  

Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wchodzące w skład Polskiego Holdingu Obronnego Zakłady Mechaniczne zabiegają jednak o to, by byli jak najlepiej przygotowani do pracy i aktywnie włączali się w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich. Współdziałanie dotyczy realizacji wspólnych projektów oraz podejmowania działań związanych z rozwijaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych studentów. Współpraca obejmuje także rozwój programów dydaktycznych, między innymi w zakresie staży studenckich.

Podczas inauguracji doszło do przekazania uczelni nagrody DEFENDER, zdobytej przez Zakłady Mechaniczne podczas ostatnich targów branżowych w Kielcach.  – Uzyskaliśmy wyróżnienie za granatnik RGP – 40. Do opracowania konstrukcji doszło we współpracy z WAT. Ponieważ staramy się pamiętać o naszych partnerach odnosząc sukcesy postanowiliśmy podzielić się nagrodą – tłumaczy prezes Zakładów Mechanicznych Krzysztof Jagiełło. Replikę statuetki podczas inauguracji przekazał on na ręce rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka.

W inauguracji uczestniczyła wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Daria Nałęcz. Podczas przemówienia podkreśliła ona , że „za sprawą działań Akademii poprzez wdrażanie innowacyjności do przemysłu zmienia się Polska”

W uroczystości wzięli także udział zastępca szefa BBN Zbigniew Włosowicz, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Anatol Wojtan. Łącznie w Wojskowej Akademii Technicznej kształci się  blisko 10 tys. studentów.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417