Zapraszamy na 2 marca 2018 r do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku na wieczór z filmami dokumentalnymi studio.pl. Poniżej można posłuchać rozmowy z Radia RDN Małopolska, gdzie red. Monika Faron-Miszczak rozmawiała o tej prezentacji z Markiem Kołdrasem ze studia.pl. W obrazku zwiastun spotkania.

Pokażemy Chrzest Południa. Według analizy dokumentów, śladów onomastycznych i zabytków archeologicznych chrystianizacja mogła w Małopolsce przebiegać wcześniej, przed historycznymi decyzjami Mieszka I. Film pokazuje najważniejsze przesłanki, przemawiające za tymi hipotezami. Prezentowane wątki są wzbogacone elementami rekonstrukcji wydarzeń. Pojawiają się także ciekawe dane statystyczne, dotyczące praktykowania wiary katolickiej. Materiał został zrealizowany we współpracy z kilkoma grupami rekonstrukcyjnymi oraz z zespołem Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

W programie także Operacja 15 - film o I wojnie we wschodniej Małopolsce. Opowiada on o tym, jak przebiegały przygotowania do największej operacji militarnej I wojny na ziemiach polskich? Jakie znaczenie dla jej rozstrzygnięcia miało lotnictwo i oddziały nazywane protoplastami sił specjalnych? Dlaczego ślady materialne operacji gorlicko-tarnowskiej stanowią osobliwość na skalę światową? Materiał prócz archiwalnych zdjęć filmowych zawiera też sporo scen rekonstrukcji prezentowanych wątków. Został zrealizowany we współpracy z ekspertami – historykami i regionalistami.

Podczas wieczoru na ekranie pojawi się także film „Zaraz wracam Zbigniew Bruno Szulc” . Jest on poświęcony podsumowaniu dorobku i prezentacji twórczości jednego z największych brzeskich artystów XX wieku. Postać tytułowa to grafik, satyryk, kabareciarz, i muzyk. Publikował m.in. na łamach "Karuzeli", "Szpilek", "Kontaktów", "Okolic", "Twórczości Robotników" i "Metalowca Tarnowskiego". Najwięcej prac opublikowano w Tarnowskim Magazynie Informacyjnym TEMI, którego Szulc był redaktorem graficznym. Artysta zginął tragicznie w 1985 roku, jego rysunki satyryczne znalazły się w Muzeum Karykatury w Warszawie. W Brzesku w 2017 r. otwarto Muzeum, w którym eksponowane są grafiki i linoryty „Bruna”. W filmie kilkanaście osób znajomych i współpracowników Szulca opowiada o jego sztuce o nim samym. Materiał zrealizowany został w technice umożliwiającej ciągłą prezentację grafik, rysunków i obrazów w tle wypowiedzi narratorów opowieści.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417