Studio.pl posiada posiada w ofercie filmy dokumentalne własnej produkcji, poświęcone historii Małopolski: „Chrzest Południa" i "Operacja 15" oraz film „Zaraz wracam – Zbigniew Bruno Szulc", poświęcony prezentacji twórczości jednego z najważniejszych artystów brzeskich XX wieku.

To unikalne produkcje, pełne historycznych faktów, odniesień i wypowiedzi ekspertów. Zawierają też mnóstwo intrygujących i nieznanych szerzej informacji dotyczących wojennych wydarzeń z początku XX wieku, chrztu na południu Polski i postaci Zbigniewa Szulca, słynnego nie tylko w Brzesku - „Bruna". Żaden z filmów nie jest dostępny w punktach sprzedaży. Można je kupić tutaj.

„Operacja 15"
Jak przebiegały przygotowania do największej operacji militarnej I wojny światowej na ziemiach polskich? Jakie znaczenie dla jej rozstrzygnięcia miało lotnictwo i oddziały nazywane protoplastami sił specjalnych? Dlaczego ślady materialne operacji gorlicko-tarnowskiej stanowią osobliwość na skalę światową? Na te i podobne pytania odpowiada film dokumentalny „Operacja 15".

Materiał prócz archiwalnych zdjęć filmowych zawiera też sporo scen rekonstrukcji prezentowanych wątków. Został zrealizowany przez naszą firmę we współpracy z ekspertami.

Jednym z nich prof. Andrzej Chwalba – historyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zwraca on uwagę na ogromną rolę artylerii w przełamaniu frontu rosyjskiego.

- Dzięki nieprawdopodobnej koncentracji potężnych dział, no wyobraźmy sobie, że na głowy stu żołnierzy spada pocisk ważący prawie tonę - rozrywał wszystkich. Takiej potęgi ognia na wschodnim teatrze wojny nie widziano – tłumaczy prof. Chwalba, autor monumentalnego opracowania „Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-1918".

Podkreśla on także rolę lotnictwa, prowadzącego obserwacje i dostarczającego informacji o rozłożeniu sił poszczególnych wojsk. Profesor Chwalba, który jest także eseistą, często ukazuje wojnę z perspektywy biorącego w niej udział żołnierza.

Podobnie jest w „Operacji 15", gdzie przytoczone są relacje Polaków, walczących po obu stronach frontu. Są np. wspomnienia Jana Romera - dowódcy artylerii 8 dywizji austriackiej, czy Franciszka Latinika - pułkownika piechoty cesarskiej i królewskiej armii, ale też fragmenty wspomnień Polaka służącego w armii rosyjskiej - generała Eugeniusza de Henning-Michaelisa.

- I wojna światowa w niewielkim stopniu istnieje w naszej świadomości historycznej. Często pokutują mity, że nie była to nasza, polska wojna, dlatego pokazanie takiej perspektywy ma służyć zmianie tego przekonania – mówi Marek Kołdras, reżyser filmu.

Do dzisiaj ślady po bitwie widoczne są w krajobrazie wschodniej Małopolski. Jak mówi w materiale wicedyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, sprzęt artyleryjski dysponował ogromną mocą rażenia, był też maszyną niezwykle precyzyjną. Ślady po eksplozjach wciąż widać w wielu miejscach np. na wzgórzach w rejonie walk w Dąbrówce Szczepanowskiej, gdzie zlokalizowano jeden z cmentarzy wojennych.

Spora część filmu poświęcona jest właśnie pochówkom żołnierskim i budowie 400 cmentarzy. Było to pierwsze w historii wojen w Europie, realizowane w takiej skali przedsięwzięcie mające na celu upamiętnienie żołnierzy własnych, armii sojuszniczej oraz przeciwnej.

Jak podkreśla historyk Piotr Filip, dzięki unifikacji mogił stworzono unikatowy kompleks z wykorzystaniem elementów architektonicznych, zaczerpniętych z greckich, rzymskich czy bliskowschodnich tradycji sepulkralnych.

„Operacja 15" jest drugim z serii trzech filmów dokumentalnych na temat I wojny w wschodniej Małopolsce. Pierwszy był „Łowczówek 14", opowiadający o pierwszej bitwie polskich legionistów, która rozpoczęła drogę do niepodległości.
Cykl ma zamknąć materiał „Niepodległość 18" na temat rozbrajania wojsk austriackich i ustanawiania polskiego dowództwa oraz władz cywilnych w 1918 r.

 

„Chrzest Południa"
W związku z 1050. rocznicą chrztu Polski pojawiły się pytania dotyczące czasu przyjęcia chrześcijaństwa na południu ziem polskich. Jak wynika z analizy dokumentów, śladów onomastycznych i zabytków archeologicznych, chrystianizacja mogła tu przebiegać wcześniej, przed historycznymi decyzjami Mieszka I.

Film „Chrzest Południa" pokazuje najważniejsze przesłanki, przemawiające za tymi hipotezami. Prezentowane wątki są wzbogacone elementami rekonstrukcji wydarzeń. Pojawiają się także ciekawe dane statystyczne, dotyczące praktykowania wiary katolickiej.

Materiał został zrealizowany we współpracy z kilkoma grupami rekonstrukcyjnymi oraz z zespołem Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

 

„Zaraz wracam – Zbigniew Bruno Szulc"
Film ten poświęcony jest podsumowaniu dorobku i prezentacji twórczości jednego z największych brzeskich artystów XX wieku. Postać tytułowa to grafik, satyryk, kabareciarz, i muzyk. Publikował m.in. na łamach "Karuzeli", "Szpilek", "Kontaktów", "Okolic", "Twórczości Robotników" i "Metalowca Tarnowskiego". Najwięcej jego prac znalazło się na łamach Tarnowskiego Magazynu Informacyjnego TEMI, którego Szulc był redaktorem graficznym. Artysta zginął tragicznie w 1985 roku.

Jego rysunki satyryczne znalazły się w Muzeum Karykatury w Warszawie. W Brzesku otwarto niedawno muzeum, w którym eksponowane są grafiki i linoryty „Bruna".

Kilkanaście osób, które współpracowały z Szulcem, m. in. były sekretarz redakcji tygodnika TEMI Krzysztof Nowak i satyryk oraz rysownik tygodnika Witold Pazera opowiadają w filmie o postaci „Bruna" i okolicznościach współpracy z nim. Pojawiają się także wspomnienia dotyczące innych obszarów działalności artystycznej Szulca: muzyki, twórczości kabaretowej itp.

Barbara Bułdys - szefowa działu sztuki Muzeum Okręgowego opisuje twórczość bohatera materiału w kontekście miejsca w historii sztuki.
Materiał zrealizowany został w technice umożliwiającej ciągłą prezentację grafik, rysunków i obrazów w tle wypowiedzi narratorów, opisujących postać bohatera.

Całość spina autorska muzyka Grzegorza Hajduka, skomponowana i nagrana na potrzeby filmu.

Informacje o dostępności i cenie filmów oraz kosztach przesyłki można uzyskać pod adresem:
studio[at}studiopl.info

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417