Cieszymy się, że Studio.pl posiada - zgodne z nowymi przepisami - kompetencje do wykorzystywania dronów do filmowania. Są one potwierdzone odbyciem stosownego szkolenia i zdaniem egzaminu Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To obowiązek w całej Unii Europejskiej.

Został wprowadzony przez dwa rozporządzenia Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że większa świadomość i wiedza po odbytych kursach zwiększy bezpieczeństwo lotów i pozwoli nam na realizację kolejnych, ciekawych ujęć z powietrza.

Dodajmy, że w zgodzie z poprzednimi przepisami, w przeszłości, także realizowaliśmy ujęcia z bezzałogowych statków powietrznych. Na nich był oparty np. projekt dotyczący dokumentacji odbudowy zamku w Czchowie i poszukiwania tam granic prasłowiańskiego grodziska, realizowany na zlecenie Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Ujęcia z powietrza wykorzystywaliśmy także w czasie realizacji materiału "Co pijemy?", poświęconego znaczeniu rzeki Dunajec dla zaopatrzenia w wodę, który powstał na zlecenie Tarnowskich Wodociągów.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417