Efekty pilotażowego programu leczenia uzależnień Centrum Zdrowia Tuchów omawiano podczas konferencji szkoleniowej zorganizowanej w ramach II Muzykoterapii. W wyniku porozumienia z samorządami specjaliści objęli opieką terapeutyczną osoby z problemem alkoholowym z gmin Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski, Pleśna, Gromnik, Wierzchosławice i Wojnicz. Samorządowcy otrzymują dokładne informacje o przebiegu leczenia, a celem działania jest nie tylko odejście od nałogu, ale też powrót pacjentów do pełnienia ról w rodzinie i w środowisku zawodowym. 

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie było kolejnym miejscem prezentacji strzelnicy kontenerowej produkcji Zakładów Mechanicznych. Według oficera prasowego jednostki kapitana Jarosława Barczewskiego strzelanie dostarczyło wielu emocji. Do treningów doświadczonych strzelców wykorzystano interaktywny trenażer z programem multimedialnym.

 Testującym najbardziej podobała się konstrukcja systemu. Umożliwia ona odniesienia wrażenia  brania  udziału w realnym działaniu.  Podczas prezentacji żołnierze strzelali  z pistoletów etatowych i broni ze wskaźnikami laserowymi, pozwalającej wyrabiać prawidłowe i bezpieczne nawyki. Zastosowano dynamiczne scenariusze strzelania.                    Dlatego wyłącznie od dyspozycji, umiejętności i refleksu strzelca zależało, czy wyeliminuje terrorystę skrywającego się w tłumie, czy sam padnie jego ofiarą. - Umiejętności strzeleckie weryfikowane były natychmiast . Błyski, huk, światło, poruszanie się celów, pojawianie się osób neutralnych, wywoływały u trenujących nie znane dotąd emocje – ocenił kapitan Barczewski. Podczas przeprowadzonego treningu żołnierze strzelali pojedynczo i w parach. Mieli także możliwość wielokrotnego wykonania strzelań. Dlatego osoby, które za pierwszym razem nie zaliczyły zadania  mogły powtórzyć realizację poszczególnych działań. 

Przed odwiedzinami koszalińskiego Centrum Szkolenia kontenerowa strzelnica pokazywana była w Chojnikach. Pod koniec miesiąca zostanie przetransportowana do jednostek Sił Powietrznych w Sochaczewie i Powidzu. W tej ostatniej miejscowości zaplanowano także szkolenie kadry metodycznej Sił Powietrznych.

Muzyka jest lekarstwem duszy, a medycyna i terapia jej partyturą. Problemy psychiczne, zmagania z nałogami oraz skuteczna pomoc w uzależnieniach będą głównymi tematami drugiej edycji Muzykoterapii organizowanej przez Centrum Zdrowia Tuchów.  Finałowy koncert „Projekt Grechuta” poprzedzi konferencja naukowa i nocny rajd rowerowy.

Łatwiej będzie się opiekować najmłodszymi pacjentami Centrum Zdrowia Tuchów. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zdecydowała o przekazaniu dla oddziału neonatologicznego placówki  sprzętu, przeznaczonego dla noworodków. Do szpitala trafi stanowisko resuscytacyjne i inkubator zamknięty, a także kardiomonitor . Wśród darów znalazły się ponadto lampa do fototerapii i specjalistyczne urządzenie do pomiaru orientacyjnego poziomu żółtaczki - bilirubinometr .

Współpraca firm z uczelniami zapewnia  możliwość wykorzystania w praktyce efektów prac badawczych, wykonywanych w laboratoriach ośrodków naukowych. Jest ona także jednym z zasadniczych warunków poprawy sytuacji na rynku pracy. Podobne działania stwarzają perspektywę skorzystania z pieniędzy unijnych, ponieważ preferuje je Bruksela.  Jedną z uczelni, z którą od lat współpracują Zakłady Mechaniczne w Tarnowie jest Wojskowa Akademia Techniczna. Dlatego przedstawiciele zarządu spółki uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego uczelni.  

Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wchodzące w skład Polskiego Holdingu Obronnego Zakłady Mechaniczne zabiegają jednak o to, by byli jak najlepiej przygotowani do pracy i aktywnie włączali się w kształcenie przyszłych kadr inżynierskich. Współdziałanie dotyczy realizacji wspólnych projektów oraz podejmowania działań związanych z rozwijaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych studentów. Współpraca obejmuje także rozwój programów dydaktycznych, między innymi w zakresie staży studenckich.

Podczas inauguracji doszło do przekazania uczelni nagrody DEFENDER, zdobytej przez Zakłady Mechaniczne podczas ostatnich targów branżowych w Kielcach.  – Uzyskaliśmy wyróżnienie za granatnik RGP – 40. Do opracowania konstrukcji doszło we współpracy z WAT. Ponieważ staramy się pamiętać o naszych partnerach odnosząc sukcesy postanowiliśmy podzielić się nagrodą – tłumaczy prezes Zakładów Mechanicznych Krzysztof Jagiełło. Replikę statuetki podczas inauguracji przekazał on na ręce rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka.

W inauguracji uczestniczyła wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Daria Nałęcz. Podczas przemówienia podkreśliła ona , że „za sprawą działań Akademii poprzez wdrażanie innowacyjności do przemysłu zmienia się Polska”

W uroczystości wzięli także udział zastępca szefa BBN Zbigniew Włosowicz, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Jadwiga Zakrzewska oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Anatol Wojtan. Łącznie w Wojskowej Akademii Technicznej kształci się  blisko 10 tys. studentów.


Słowacy triumfowali w Międzynarodowych Zawodów w Strzelaniu Dynamicznym Służb Mundurowych rozgrywanych w Nowym Sączu. Podczas rywalizacji w Mobilnej Strzelnicy Kontenerowej Zakładów Mechanicznych, ustawionej na rynku zwyciężył por. Milosz Halecky z Żandarmerii Wojskowej w Preszowie. Drugi był służący w tej samej jednostce ppłk. ing. Ludovit Balint, a trzeci mjr Krzysztof Gozdecki, emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej, obecnie instruktor wyszkolenia strzeleckiego Ligii Obrony Kraju w Nowym Sączu.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie można redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.