Świetna dostępność komunikacyjna oraz preferencyjne warunki funkcjonowania. Takie zachęty dla inwestorów przygotowano w Zielonym Parku Przemysłowym w Wojniczu. Przedsiębiorcy zainteresowani zlokalizowaniem tu swojej działalności mogą liczyć na „szybką” ścieżkę administracyjną, pomoc organizacyjną i stosowanie niskich stawek podatków lokalnych. Obecnie – w ramach poszerzania parku - są do sprzedania trzy atrakcyjne działki.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska działa wzorowo. Z jego świadczeń w roku ubiegłym skorzystała większa liczba pacjentów niż planowano. Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył tegoroczny kontrakt placówki. Widomo już, że w pierwszym półroczu nakłady na jego funkcjonowanie będą wyższe o 100 tys. zł. Kontrakty Centrum Zdrowia Tuchów najbardziej znacząco wzrosły w zakresie wykorzystania tomografu komputerowego, leczenia stomatologicznego i pracy kilku poradni specjalistycznych.

Jest szansa na potwierdzenie własnych talentów i zdobycie atrakcyjnych nagród. Uzdolnienia plastyczne, recytatorskie i muzyczne można prezentować w konkursie „Muzyką, słowem, kolorem malowane”. W ramach projektu „Inni, ale tacy sami” organizuje go Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, we współpracy z fundacją Can-Pack. Czasu, aby się zgłosić, pozostało niewiele. Zapisy zainteresowanych uczestników są przyjmowane tylko do 10 stycznia 2017 r.

Seniorzy coraz bardziej potrzebują działań w zakresie profilaktyki zdrowia i są zainteresowani zmianą stylu życia na mniej obciążający dla organizmu. Takie wnioski płyną z podsumowania programu „W sile wieku – kompleksowa profilaktyka seniorów”. Od czerwca do listopada realizowała go Fundacja Zdrowym Być, działająca przy Centrum Zdrowia Tuchów. Wsparcie finansowe projektu zapewniło Województwo Małopolskie. W cyklu spotkań wykładowych i warsztatowych poświęconych profilaktyce zdrowotnej wzięło udział ponad 50 osób w wieku 50+.

Prezentacja dziejów Brzeska i Ziemi Brzeskiej, sylwetek zasłużonych mieszkańców, rzemiosła, browarnictwa i wystroju wnętrz. To tylko część z zadań, które ma pełnić Muzeum Regionalne, powstające w Brzesku. Ponieważ miasto nie miało nigdy izby regionalnej ani innych miejsc, służących gromadzeniu zabytków, najważniejsze jest teraz ich pozyskanie. Jeden z brzeszczan przekazał właśnie nieodpłatnie powstającej placówce bogatą kolekcję prac plastycznych Zbigniewa „Bruno” Szulca, związanego z Brzeskiem artysty grafika i satyryka.

Każdy może już odwiedzić nowy rodzaj placówki służby zdrowia, jakim jest Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach. Placówkę, która powstała w wyniku realizacji pilotażowego projektu pod hasłem „Twoja droga do zdrowia” , można oglądać w czasie wirtualnego spaceru, który na swojej stronie internetowej uruchomiło prowadzące DDOM Centrum Zdrowia Tuchów.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417