Podstawowe środki przeciwbólowe jak paracetamol czy tabletki przeciwzapalne są nieskuteczne przy jego leczeniu. Ból neuropatyczny, jego przyczyny, diagnostykę i terapię scharakteryzował dyrektor medyczny Centrum Zdrowia Tuchów lek. Wojciech Praefort podczas wykładu plenarnego w tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na międzynarodowej konferencji Człowiek w zdrowiu i w chorobie.

Szpital Rodzinny Centrum Zdrowia Tuchów zajął drugie miejsce i otrzymał wyróżnienie w plebiscycie czytelników Gazety Krakowskiej. Placówka zdobyła 7 430 głosów poparcia. Niewiele mniej, bo ponad 5 400 głosów w konkursie Lekarz Małopolski 2016 uzyskał ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Centrum Zdrowia Tuchów lek. Semir Smida. Najlepiej ocenione placówki zostały wyróżnione podczas II Forum Medycznego Małopolski. Wyróżnienie odebrał wiceprezes spółki Grzegorz Jurczak.

Systemy militarne to ważny obszar w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założenia dokumentu były jednym z tematów rozmów podczas wizyty Jadwigi Emilewicz - podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju w Zakładach Mechanicznych Tarnów. Odwiedziła ona Centrum Badawczo-Rozwojowe przedsiębiorstwa, rozmawiała także z zarządem na temat barier w realizacji projektów rozwojowych.

Codziennie w Polsce z jego powodu umiera 28 osób. Nasz kraj odnotowuje najwyższą w Europie dynamikę wzrostu zachorowań. Liczba osób, które przegrywają walkę z tym nowotworem jest zdecydowanie wyższa niż w Europie Zachodniej. Rak jelita grubego należy do nowotworów najbardziej obarczonych śmiertelnością, zabierając każdego roku prawie 10,5 tys. Polaków. Walka z nim jest łatwiejsza dzięki Programowi badań przesiewowych w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych. Jego realizację w połowie września rozpoczyna Centrum Zdrowia Tuchów. Już można się rejestrować na badania.

Ogromne zainteresowanie towarzyszyło mistrzostwom Zakładów Mechanicznych w strzelaniu z karabinu. Impreza po kilku latach przerwy ponownie obyła się na strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju w Krzyżu. Na sprawdzenie celności oka zdecydowało się blisko 120 osób.  Byli to pracownicy spółki, członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy ZMT i Klubu Sportowego Metal.  Część zawodników była dopingowana przez swoich najbliższych. Po zakończeniu zmagań nie zabrakło akcentów piknikowych. Były spotkania w gronie rodzinnym, strzelanie z łuku i pieczenie kiełbasek .

Popularyzacja sportu strzeleckiego i sprawdzenie umiejętności w tym zakresie. Takie były podstawowe cele zawodów dla klas mundurowych  podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO. Zakłady Mechaniczne Tarnów wraz  Polską Grupą Zbrojeniową zorganizowały rywalizację w tarnowskiej Krytej Mobilnej Strzelnicy Ćwiczebnej w Kontenerach 40ft HC. Podczas zawodów i po nich w czasie kieleckich targów obiekt odwiedziła rekordowa liczba przeszło 750  osób.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417