W związku z 1050. rocznicą chrztu Polski pojawiły się pytania, dotyczące przyjęcia chrześcijaństwa na południu ziem polskich. Według śladów onomastycznych i zabytków archeologicznych chrystianizacja mogła tu przebiegać wcześniej, przed historycznymi decyzjami Mieszka I. Film Chrześcijaństwo Południa dotyka najważniejszych przesłanek, przemawiających za tą hipotezą.