Przekształcenia Centrum Zdrowia Tuchów są dobrym przykładem efektywnych zmian, poprawiających skuteczność leczenia. Tak uznali twórcy programu "Liderzy w sektorze ochrony zdrowia", którzy zaprosili zarządzających placówką do wygłoszenia wykładu na ten temat na Giełdzie Papierów Wartościowych. W ten sposób Fundacja im. Lesława A. Pagi zainaugurowała realizację pierwszej edycji projektu.

Prezentacja Tomasza Olszówki – prezesa CZT i wiceprezesa Grzegorza Jurczaka poprzedziła wystąpienie Marka Balickiego, dyrektora Szpitala Wolskiego w Warszawie i Anny Rulkiewicz – prezes LUX MED – największej sieci prywatnych poradni medycznych w Polsce.

Podczas spotkania inauguracyjnego eksperci rozmawiali o problemach polskiego sektora ochrony zdrowia. Zdaniem uczestników debaty inauguracyjnej jedną z podstawowych barier ograniczających rozwój segmentu ochrony zdrowia w Polsce jest brak stabilności przepisów prawa. Według Polskiej Agencji Prasowej z dyskusji wynika, że sektor prywatny w służbie zdrowia, który przeznacza duże środki finansowe na rozwój infrastruktury i nowe inwestycje, napotyka bardzo liczne bariery regulacyjne.

Centrum Zdrowia Tuchów powstało w 2008 roku z przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej. Placówka w Tuchowie dysponuje Oddziałami: Ginekologii i Położnictwa, Neonatologii, Chorób Wewnętrznych oraz Chirurgii Jednego Dnia a także Dziennym Oddziałem Psychiatrii. Natomiast w Wierzchosławicach pacjenci korzystają z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. CZT służy pomocą 35 poradni specjalistycznych oraz nowoczesnym zespołem pracowni diagnostycznych. Prócz zapewnienia kompleksowej opieki medycznej celem spółki jest także edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez organizację imprez plenerowych, konferencji i koncertów. 

Zdaniem organizatorów programu „Liderzy w ochronie zdrowie” sektor ten czeka rewolucja, związana z nowymi technologiami. Eksperci prognozują, że w ciągu dekady połowa usług medycznych zostanie „przeniesiona” do gospodarstw domowych. Dużą część wizyt lekarskich będzie można realizować za pomocą telefonów komórkowych czy tabletów. Zmieni się model szpitali, które wykształcą usługi świadczone dla pacjenta on-line. Dlatego program edukacyjny "Liderzy w sektorze ochrony zdrowia" skierowano do młodych ludzi, którzy karierę wiążą z sektorem ochrony zdrowia. Celem jest budowa nowoczesnej kadry, która będzie zarządzała służbą zdrowia i placówkami medycznymi.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417